Close
Populære søkNyheterVeskerBelterTilbehørBestselgereOutlet

Ansvarlig produksjon og transport

Vi hos Saddler har et ansvar for å gjøre alt vi kan for å sikre at produktene våre produseres på en langsiktig bærekraftig måte. Vi har også et ansvar for å bruke vår kunnskap og lange erfaring til å påvirke våre samarbeidspartnere og kolleger i mote- og lærindustrien til å drive en bærekraftig utvikling.

Ansvarlig produksjon

Vi hos Saddler har et ansvar for å gjøre alt vi kan for å sikre at produktene våre produseres på en langsiktig bærekraftig måte. Det er ekstremt viktig at alle deler av produksjonskjeden vår har så liten miljøpåvirkning som mulig. Produktene skal ikke inneholde noen stoffer som er skadelige for mennesker eller naturen, og alle som jobber med og for oss skal ha gode vilkår og et godt arbeidsmiljø.


Vesker og tilbehør lages hovedsakelig i India og beltene våre i italia. Uansett hvor leverandøren befinner seg, velger vi bort de som ikke har tilfredsstillende arbeidsforhold som er bra for både mennesker og miljø.


Vi har også et ansvar for å bruke vår kunnskap og lange erfaring til å påvirke våre samarbeidspartnere og kolleger i mote- og lærindustrien til å drive en bærekraftig utvikling.


Rammeverket for vårt bærekraftsarbeid er amfori BSCI, som regulerer arbeidsforhold og sosial bærekraft, og vår RSL (Restricted Substances List), som regulerer produktsikkerhet og kjemikalier.


Råvarer

Råvarene i lærproduksjonen vår er utelukkende restprodukter fra næringsmiddelindustrien. Vi jobber aktivt for å øke sporbarheten på råvarene våre.

Garving

I garveriet bearbeides og farges skinn for å gjøres om til ulike lærtyper. Vi benytter oss av to forskjellige metoder, kromgarving og vegetabilsk garving.

Vegetabilsk garving

Den eldste og mest naturlige metoden som også har minst miljøpåvirkning. Her brukes tanniner fra ulike trær, som gir dype, varme fargetoner til læret. Metoden tillater imidlertid ikke produksjon av sterke, klare farger. Ambisjonen vår er å øke andelen vegetabilsk garvet lær ytterligere.

Kromgarving

Kromgarving utføres med kromsalter og er den vanligste metoden over hele verden. Resultatet er et mykt, elastisk og vannavstøtende lær som lett absorberer farge. Metoden brukes ved våre garverier i India og er trygg for de ansatte å jobbe med hvis den gjøres på riktig måte. Derfor er det viktig for oss å gjennomføre regelmessige oppfølginger og kontroller ved våre garverier. Vårt hovedgarveri i India er sertifisert i henhold til Leather Working Groups standard som regulerer miljø-, kjemikalie- og arbeidsmiljøspørsmål. Saddler er med på å finansiere forbedringer og vedlikehold som kreves for fortsatt sertifisering.

En av utfordringene er håndteringen av avfall fra våre garverier i India. Forbrenning av krom kan ha en negativ effekt på miljøet, derfor er det viktig at dette miljøfarlige avfallet håndteres på en sikker måte. Her samarbeider vi kontinuerlig med leverandørene våre for å drive utviklingen for en bedre avfallshåndtering.

Farging

Farging utføres også i garveriene. Her brukes ulike fargemetoder avhengig av hvilket utseende man ønsker å oppnå.

Anilinfarging

Dette gjøres vanligvis i et vannbad med fargestoffer som gjennomfarger læret og gir det en naturlig, variert finish.

Semianilinfarging

I tillegg til at læret gjennomfarges, tilsettes det en lett pigmentering og beskyttende lakk som gjør at man bevarer det naturlige utseendet på læret, men ikke i like stor grad som ved anilinfarging.

Pigmentert lær

Her er læret blitt farget med pigmentfarge eller dekkfarge, noe som gir en jevnere farge. Beskyttende lakkfarge brukes som festemiddel.

Tett samarbeid med våre leverandører

Vi har lenge jobbet for å forbedre og sikre humane arbeidsforhold hos våre leverandører. Det gjør vi blant annet ved å delta i initiativer som amfori BSCI, samt regelmessige besøk hos våre produsenter i India og Italia. Dermed kan vi se med våre egne øyne hvordan det står til med både arbeidsforhold og miljø.

Veskeprodusentene våre i India er sertifisert i henhold til SA8000-standarden og jobber aktivt med humane arbeidsvilkår og lønn. Standarden innebærer kontinuerlige revisjoner for å sikre vilkårene for de ansatte.

I Italia samarbeider vi med Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, en ideell organisasjon som har som oppgave å fremme vegetabilsk garvet lær og kvalitetssikre råvarer og garveprosesser.

Som produsent har vi et ansvar for å ha kontroll på hvilke kjemikalier som brukes i produksjonen av materialer og tilbehør. For å sikre dette er vi medlem av Kemikaliegruppen som drives av det svenske forskningsinstituttet RISE, som hjelper oss med å forbedre og skjerpe kravene vi stiller til våre leverandører.

Transport

Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen fra transporten vår. Det gjør vi blant annet ved å alltid unngå flytransport, så langt det lar seg gjøre, og transporterer heller via sjøen fra Asia. For alle transporttyper jobber vi for å øke fyllingsgraden og effektivisere hele logistikkjeden for å redusere antall transporter. Vi fremmer transportører som leverer til oss, forhandlere og forbrukere, som er ISO-sertifiserte, jobber med drivstoffbesparende tiltak og som er aktive når det gjelder overgang til fornybart drivstoff.

Vi jobber systematisk for å minimere vår miljøpåvirkning på mennesker og natur, og for at alle som jobber med oss skal kunne gjøre det basert på humane og rettferdige vilkår.

For oss hos Saddler er det viktig å ta ansvar for hele kjeden – fra designbordet til gjenvinning av det du har kjøpt fra oss. Det er bærekraft for oss.